Διαθέσιμα Πακέτα

Basic Package
Basic
Pro Package
Professional
Web

Web

Βασικές λειτουργίες διακομιστή
Προεπιλεγμένο θέμα
Βασικές λειτουργίες διακομιστή
Προσαρμοσμένο θέμα – 400 €
Διαμορφωμένη εγκατάσταση διακομιστή – 800 €
Analytics

Analytics

Αναφορές στατιστικών στοιχείων
Αναφορές στατιστικών στοιχείων
Διαδραστικές απεικονίσεις στατιστικών – 800 €
Services

Services

Ενημερώσεις κώδικα ανοιχτού λογισμικού
Τεχνική υποστήριξη μέσω Fora
Αναβάθμιση σε νέες εκδόσεις (1 χρόνος) – 600 €
Τεχνική υποστήριξη (Μέσω E-mail) – 600 €
Φιλοξενία του διακομιστή (1 χρόνος) – 200 €
Απομακρυσμένη εκπαίδευση προσωπικού – 600 €

Δωρεάν

Get Basic

4000 €