Διαθέσιμα Πακέτα

Basic Package
Basic
Pro Package
Professional
Gold Package
Gold
Web

Web

Βασικές λειτουργίες διακομιστή

Προεπιλεγμένο θέμα

Βασικές λειτουργίες διακομιστή

Προσαρμοσμένο θέμα

Διαμορφωμένη εγκατάσταση διακομιστή

Βασικές λειτουργίες διακομιστή

Προσαρμοσμένο θέμα

Διαμορφωμένη εγκατάσταση διακομιστή

Ενσωμάτωση σε ήδη υπάρχον περιβάλλον

Mobile

Mobile

Προσαρμοσμένη εφαρμογή Android

Προσαρμοσμένη εφαρμογή iOS

Δημοσίευση εφαρμογών στα Stores

Προσαρμοσμένη εφαρμογή Android

Προσαρμοσμένη εφαρμογή iOS

Δημοσίευση εφαρμογών στα Stores

Επέκταση λειτουργιών με νέα χαρακτηριστικά

Analytics

Analytics

Αναφορές στατιστικών στοιχείων

Αναφορές στατιστικών στοιχείων

Διαδραστικές απεικονίσεις στατιστικών

Αναφορές στατιστικών στοιχείων

Διαδραστικές απεικονίσεις στατιστικών

Επέκταση των διαδραστικών απεικονίσεων

Services

Services

Ενημερώσεις κώδικα ανοιχτού λογισμικού

Τεχνική υποστήριξη μέσω Fora

Αναβάθμιση σε νέες εκδόσεις (1 χρόνος)

Τεχνική υποστήριξη (Μέσω E-mail)

Φιλοξενία του διακομιστή (1 χρόνος)

Απομακρυσμένη εκπαίδευση προσωπικού

Αναβάθμιση σε νέες εκδόσεις (Διά παντός)

Τεχνική υποστήριξη (Τηλεφωνική & E-mail)

Φιλοξενία του διακομιστή (Διά παντός)

Εκπαίδευση προσωπικού στο χώρο σας

Δωρεάν

Basic

Επικοινωνία

Επικοινωνία