Σε συνεργασία προχώρησαν οι εταιρείες INFALIA και ATLANTIS Engineering, προσφέροντας μία συνολική λύση για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την οργάνωση των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων συνδυάζοντας τις υπηρεσίες ImproveMyCity και AIMMS. Μέσω της διασύνδεσης των προγραμματιστικών διεπαφών των δύο συστημάτων είναι πλέον εφικτή η διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών που υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας… Read More


Το Βελτιώνω Την Πόλη Μου ενθαρρύνει τις δημοτικές αρχές να υιοθετήσουν τις εφαρμογές για κινητά και την ανοικτού κώδικα πλατφόρμα συνεργασίας πολιτών-δήμου που παρέχουμε ώστε να ενθαρρύνουν τη συμμετοχικότητα, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στις γειτονιές αλλά και να ενισχύσουν την αποδοτικότητα των αρμόδιων φορέων σχετικά με τη διαχείριση αιτημάτων. Και πώς η εφαρμογή μπορεί… Read More