Αιτήματα, καταγγελίες, προτάσεις πολιτών

Υποβολή μέσω ιστότοπου

Υποβολή μέσω ιστότοπου

Επιτρέποντας στους πολίτες την υποβολή αιτημάτων από το σπίτι ή εν κινήσει μέσω του φιλικού προς smartphone ιστότοπου του Δήμου.

Προσδιορισμός τοποθεσίας

Προσδιορισμός τοποθεσίας

Παρέχοντας ένα χάρτη για τη διευκόλυνση προσδιορισμού της τοποθεσίας του προβλήματος.

Κατηγοριοποίηση προβλημάτων

Κατηγοριοποίηση προβλημάτων

Προτρέποντας τους πολίτες να επιλέξουν κάποια από τις προκαθορισμένες κατηγορίες.

Easily composed but descriptive

Εύκολα & περιγραφικά

Ζητώντας από τους πολίτες να παρέχουν μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων όπως, τίτλο, περιγραφή, τοποθεσία και κατηγορία.

Φωτογράφιση του προβλήματος

Φωτογράφιση του προβλήματος

Επιτρέποντας την επισύναψη φωτογραφίας επί τόπου για καλύτερη περιγραφή του προβλήματος.

Σχολιασμός και ψηφοφορία

Σχολιασμός και ψηφοφορία

Παρέχοντας μηχανισμούς δημοσίευσης σχολίων ή ψηφοφορίας για τα προβλήματα που υπέβαλαν άλλοι πολίτες.

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Αποτελεσματική πληροφόρηση

Αποτελεσματική πληροφόρηση

Τα προβλήματα παρουσιάζονται στο χάρτη της πόλης, είτε ως μια διατεταγμένη λίστα στο σύνολο τους, είτε το καθένα ξεχωριστά με αναλυτικές πληροφορίες.

Δρομολόγηση αιτημάτων

Δρομολόγηση αιτημάτων

Αυτόματη δρομολόγηση των υπεβληθέντων προβλημάτων στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία και στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.

Παροχή άμεσης ενημέρωσης

Παροχή άμεσης ενημέρωσης

Δυνατότητα αποστολής γραπτών μηνυμάτων για την άμεση και προσωποποιημένη ενημέρωση των πολιτών.

Διαμοιρασμός αρμοδιοτήτων

Διαμοιρασμός αρμοδιοτήτων

Αντιστοίχιση ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων σε κάθε κατηγορία αιτημάτων και διαμοιρασμός των αρμοδιοτήτων διαχείρισης στα τμήματα του Δήμου.

Καταγραφή πορείας και ενημέρωση

Καταγραφή πορείας και ενημέρωση

Επίλυση προβλημάτων και ενημέρωση των πολιτών μέσω e-mail ή μέσω της μπάρας ένδειξης προόδου (Υποβλήθηκε -> Σε εξέλιξη -> Διεκπεραιώθηκε).

Εύκολη προσαρμογή

Εύκολη προσαρμογή

Πλήρης προσαρμογή του συστήματος όσον αφορά τα δικαιώματα χρηστών, τον αριθμό και τύπο κατηγοριών, τους κανόνες ειδοποίησης και τις ρυθμίσεις γεωγραφικών περιοχών.

Εξαγωγή πληροφοριών για την πόλη μέσω των δεδομένων

Filter and explore

Φίλτρα αναζήτησης και διερεύνηση

Συνδιασμένη αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά και χρονικά φίλτρα, καθώς και διερεύνηση των δεδομένων των πολιτών μέσα απο διαδραστικές απεικονίσεις.

Εξεύρεση κρυμμένης πληροφορίας

Ανακάλυψη κρυμμένης πληροφορίας

Ανακάλυψη τάσεων, φαινομένων περιοδικότητας, σημαντικών ακραίων τιμών και επικρατέστερων όρων, με βάση το χώρο ή το χρόνο.

Οπτικοποίηση στατιστικών στοιχείων

Οπτικοποίηση στατιστικών

Οπτικοποίηση των δεδομένων με βάση τη χωρική τους πυκνότητα ή τη στατιστική τους συχνότητα και χρήση heatmaps, tag-clouds και γραφημάτων.

Εξαγωγή συμπερασμάτων

Εξαγωγή συμπερασμάτων

Εντοπισμός περιοχών με δυσαρεστημένους πολίτες, υπηρεσιών με χαμηλό χρόνο απόκρισης λόγω φόρτου εργασίας, επιβάρυνση των υποδομών της πόλης, κτλ.