Το Βελτιώνω Την Πόλη Μου ενθαρρύνει τις δημοτικές αρχές να υιοθετήσουν τις εφαρμογές για κινητά και την ανοικτού κώδικα πλατφόρμα συνεργασίας πολιτών-δήμου που παρέχουμε ώστε να ενθαρρύνουν τη συμμετοχικότητα, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στις γειτονιές αλλά και να ενισχύσουν την αποδοτικότητα των αρμόδιων φορέων σχετικά με τη διαχείριση αιτημάτων.

Και πώς η εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει το δήμο; Να τρεις τρόποι.

Οι πολίτες γίνονται μέρος της λύσης
Η εφαρμογή κινητοποιεί τους δημότες να δράσουν, να αφήσουν τα “παράπονα στο δήμαρχο” και να συνεισφέρουν και αυτοί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους εύκολα από όπου κι αν βρισκονται

 

Ανθρωποκεντρική Διακυβέρνηση
Η διείσδυση των έξυπνων κινητών στην αγορά αποτελεί εργαλείο στα χέρια ενός δημοτικού συμβουλίου για να οικοδομήσει σχέσεις με τους πολίτες με νέους τρόπους! Μια Improve my City εφαρμογή αυξάνει την εμπιστοσύνη στις δημοτικές αρχές προωθώντας παράλληλα τη διαφάνεια και την ανοικτή και ανθρωποκεντρική διακυβέρνηση αλλά και ένα δυνατό αίσθημα προσφοράς απέναντι στην κοινωνία.

Η εξαγωγή έξυπνης πληροφορίας από τα δεδομένα μειώνει το κόστος
Η επισήμανση και ανάδειξη των προβλημάτων από τους δημότες βοηθά τους αρμόδιους φορείς να μειώσουν τα κόστη. Να πως! Καθώς η πλατφόρμα συγκεντρώνει τα δεδομένα, λειτουργεί μηχανισμός που τα αναλύει και τα οπτικοποιεί βοηθώντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων πχ. σε ποια τμήματα είναι μειώμενη η αποδοτικότητα λόγω μεγάλης επιβάρυνσης και περιορισμένου χρόνου, εποχικότητα, πού υπάρχει επιβάρυνση σε υποδομές, ποιές είναι οι προβληματικές περιοχές κ.λ.π, με έναν αποδοτικό και συμφέροντα τρόπο!

O δικός σας δήμος έχει εφαρμογή;

Στείλτε μας ένα μήνυμα (https://www.improve-my-city.com/contact/) για να συζητήσουμε πώς η τεχνολογία του Βελτιώνω την Πόλη Μου μπορεί να βοηθήσει τις γειτονιές του δικού σας Δήμου!